Jogi nyilatkozat

1. Általános szabály

A Telemeteor Kft. honlapjára történő belépés, valamint a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

2. Szerzői jogok

A Telemeteor Kft. internetes honlapján megjelenő, vagy onnan elküldött írások, illusztrációk és animációk szerzői jogi jogosultja a művek mellett feltüntetett alkotó. Minden más esetben a jogtulajdonos a domain birtokosa. Az oldalon szereplő hírek, adatok és információk a lap szerkesztői által megbízhatónak vélt forrásokból származnak.
A weboldal által közölt írások, illusztrációk és animációk, illetve azok részletei szerzői jogi védelem alatt állnak.
Azokat, illetve azok bármilyen részletét bármilyen formában tilos az alkotó előzetes, írásbeli engedélye nélkül közölni, reprodukálni, számítástechnikai adatrendszerben tárolni, terjeszteni, illetve bármilyen egyéb módon jogosulatlanul felhasználni.
A művek bármilyen jogosulatlan felhasználása szerzői jogsértést valósít meg, amely a Btk. 329/A § alapján akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A törvény értelmében a gondatlan elkövetés is bűncselekményt valósít meg. Bitorlás esetén a felhasználóval szemben továbbá a szerzői jogi törvényben meghatározott vagyoni és nem vagyoni polgári jogkövetkezmények alkalmazandók. A hivatkozott jogkövetkezményeken túl a bíróság a jogsértőt bírság megfizetésére kötelezi.

3. Védjegyek

Minden, a Telemeteor Kft. honlapján használt védjegy (márkanév, logó stb.) valamint a honlapon elérhető anyagok, információk szerzői jogi védelem alatt állnak, mely jogokat kizárólag a Telemeteor Kft. gyakorolhatja.

4. Tartalom, kapcsolódó honlapok, felelősségvállalás

Társaságunk a honlapján megjelenített információkat kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, továbbiakban pedig fenntartja magának a jogot arra, hogy azokat bármikor, akár előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, javítsa, amikor azt szükségesnek ítéli meg.A honlap tartalmazhat hiperhivatkozásokat, egyéb linkeket, kapcsolódásokat, mely kapcsolódó információkért, a honlapokért, valamint az azokon elhelyezett adatokért semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy azok harmadik fél tulajdonában vannak.

5. Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Telemeteor Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk a látogatót: például a név, cím, telefonszám és e-mail cím alapján. A Telemeteor Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen ad meg. Miután megosztja velünk a személyes adataidat, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.
Személyes adatai a Telemeteor Kft. adatbázisába kerülnek, az adatok feldolgozása szigorúan bizalmasan történik.A fent leírt módon, önkéntesen megadott személyes adatokat a honlapon megadott felhasználási módokon, célokon kívül az alábbiak szerint használhatjuk fel:

A névre és telefonszámra, e-mailcímre, címre szóló kiküldés céljára;

A szolgáltatásokról postai úton, elektronikus levélben, SMS-ben vagy telefonon történő tájékoztatásra;

Szolgáltatások ajánlására, hírlevelek küldésére, kampányhívások lebonyolítására.Kérjük, vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő nekünk.

6. Cookie-k

A weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthatnak elő az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A cookie-kat kizárólag a statisztikához használjuk. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

7. A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a Telemeteor Kft. saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.

Elérhetőségeink

1042 Budapest
Árpád út 91.
+36 20 510 3393
info@telemeteor.hu

Navigáció indítása
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud